Regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej zwany „Regulaminem”), określa zasady świadczenia na rzecz podmiotów nie będących konsumentami usług telekomunikacyjnych nie będących publicznie dostępnymi usługami telekomunikacyjnymi oraz związanych z nimi usług dodatkowych przez GigaLink z siedzibą we Wrocławiu pl. Wolności 7

regulamin usług telekomunikacyjnych

OGÓLNY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA KONSUMENTÓW

Niniejszy Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej zwany „Ogólnym Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych”), określa zasady świadczenia na rzecz podmiotów będących Konsumentami usług telekomunikacyjnych publicznie dostępnych, oraz związanych z nimi usług dodatkowych świadczonych przez GigaLink z siedzibą we Wrocławiu pl. Wolności 7 określonych w innych Regulaminach.

ogolny_regulamin_telekomunikacyjny