Internet Biznes

Indywidualnie zaprojektowany, niezawodny dostęp do światowych zasobów Internetowych. Usługa zapewnia symetryczny dostęp do sieci Internet. Przepustowość jest ustalana z klientem w oparciu o indywidualnie zaprojektowane łącze dostępowe.

Internet Access

Pewny dostęp do sieci Internet realizowany przy użyciu standardowych technik dostępu. Usługa zapewnia szybki, asymetryczny nieograniczony dostęp do sieci Internet. Usługa jest realizowana w oparciu o standardowe łącze dostępowe.

Internet Operatorski

To gwarantowana usługa IP klasy operatorskiej polegająca na zapewnieniu dostępu do krajowych i międzynarodowych zasobów Internetowych, uruchamiana jako MIX punktów wymiany ruchu. Wymaga stosowania protokołu BGP4

Transmisja Danych

To zestaw usług bezpiecznego przesyłu danych pomiędzy wskazanymi lokalizacjami w oparciu o technologię Metro Ethernet lub IP MPLS.

Usługi realizowane w tym modelu pozwalają na bezpieczne oraz bezproblemowe przesyłanie danych wykorzystywanych przez aplikacje klienta, usługi telefonii lub systemy wideokonferencji.

Usługa Ethernet może być realizowana w różnych topologiach w zależności od potrzeb Klienta.
– Topologia Punkt – Punkt
– Topologia Punkt – Wielopunkt

Usługi IP VPN MPLS

Możemy połączyć dowolną liczbę oddziałów Twojej firmy zlokalizowanych na terenie całej Polski w jedną sieć WAN.

Umożliwi szybkie i bezpieczne przesyłanie różnorodnych danych w obrębie Twojej sieci oraz zapewni Twoim Pracownikom efektywne korzystanie z aplikacji firmowych, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Bezproblemowe zarządzanie

IP VPN MPLS jest usługą w pełni zarządzaną przez GigaLink. Obejmuje czynności związane z dowiązaniem lokalizacji Klienta do urządzeń brzegowych sieci IP MPLS

Sieci VPLS

VPLS to usługa wirtualnej prywatnej sieci dotycząca lokalnych sieci komputerowych (LAN) w firmach wielooddziałowych.

Jest ona najnowszym i najbardziej zaawansowanym technologicznie produktem z kategorii transmisji danych. Jej przeznaczeniem jest łączenie sieci komputerowych dowolnej liczby oddziałów firmy zlokalizowanych na terenie całej Polski w jedną rozległą sieć (WAN).