Internet Access

Pewny dostęp do sieci Internet realizowany przy użyciu standardowych technik dostępu.

Usługa zapewnia szybki, symetryczny i nieograniczony dostęp do sieci internet. Usługa jest realizowana w oparciu o dedykowane łącze dostępowe.

W ramach usługi zapewnione są następujące funkcjonalności:

  • stałe publiczne adresy IPv4
  • gwarancja jakości Usługi (SLA)
  • Dodatkowo możliwe jest zapewnienie:
  • udostępnienie serwerów nazw primary dla 1 nazwy domeny,
  • udostępnienie serwerów nazw secondary dla maksymalnie 5 nazw domen,
  • obsługa protokołu BGP,
  • udostępnienie statystyk wykorzystania łącza